De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar het leesniveau van basisschoolleerlingen. Uit dat onderzoek blijkt dat niveau 2F (het streefniveau voor leerlingen die de basisschool verlaten en het minimale niveau om mee te kunnen doen in de maatschappij) wordt behaald door 50% van de leerlingen op de basisschool. Terwijl de ambitie is dat 65% van alle leerlingen aan het einde van het primair onderwijsniveau 2F behaalt. De leesontwikkeling van leerlingen staat volgens de onderwijsinspectie dus onder druk. Uit het onderzoek komt naar voren dat onderzoek dat de helft van de leerlingen nu minder dan 15 minuten per dag leest in de thuisomgeving. Is dit een probleem? Ja, want uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen een geringe leesvaardigheid en werkloosheid, lage lonen en beperkte carrièrekansen. Door lezen verwerk je immers niet alleen informatie (zoals op verpakkingen en in handleidingen), maar lezen zet je ook aan het denken en leert je om anderen beter te begrijpen.

Het volledige rapport van de onderwijsinspectie is HIER te vinden