Figuur 1 Ontwikkeling percentage (zeer) slechte mentale gezondheid

De overheid heeft in 2021 zes miljard euro uitgetrokken om de gevolgen van Corona in het onderwijs te verzachten. De zogenaamde NPO gelden. Uit de vijfde evaluatie van de besteding van die gelden komt naar voren dat de impact van de pandemie in het onderwijs nog steeds zichtbaar is.

Er is nog steeds een groep studenten die kampt met ernstige problematiek. De studieachterstanden bij ouderejaars zijn groot. Ook is er nog steeds een grote groep studenten met welzijnsproblemen. De studenten lijken volgens de evaluatie (het NPO programma zit in de eindfase, maar de problemen zijn nog steeds groot bij deze groep) niet altijd goed bereikt te worden door de acties die zijn ingezet met behulp van het NP Onderwijs en de andere middelen die de instellingen mogelijk inzetten op dit terrein. Tevens kan het zijn dat inmiddels andere problematiek (denk aan armoedeproblematiek, krapte op de woningmarkt en de klimaatkwestie) hier een rol speelt.