Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van het hbo, heeft onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim in het hbo. Uit dat onderzoek blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het hbo over 2022 bedraagt 5,11% en vertoont hiermee een stijging ten opzichte van 2021 (4,32%). In vergelijking met de afgelopen 10 jaar is het verzuimpercentage over 2022 het hoogst. In 2018 (4,75%), 2019 (4,60%) en 2020 (4,14%) was sprake van een daling. In 2021 was al een lichte stijging van het verzuimpercentage merkbaar. Echter, deze was nog niet op het niveau van de jaren voorafgaand aan de coronapandemie. Dat is nu wel het geval. Bij de individuele hogescholen is het beeld over 2022 vrijwel gelijk gebleven: bij 29 hogescholen steeg het verzuim ten opzichte van 2021 en bij 1 hogeschool daalde het verzuim ten opzichte van 2021. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste verzuimindicatoren voor het hbo in de periode 2018 t/m 2022:

Hbo 2018 2019 2020 2021 2022
Verzuimpercentage 4,75% 4,60% 4,14% 4,32% 5,11%
Verzuimfrequentie 0,75 0,75 0,43 0,41 0,67
Verzuimduur (in dagen) 25,9 27,2 42,2 42,2 30,7

 

Opvallend is dat het ziekteverzuimpercentage bij ondersteunend personeel is 5,85% en daarmee zo’n 1,14% hoger dan bij het onderwijzend personeel (4,71%). Dit is een aanzienlijke stijging van het verschil tussen onderwijzend personeel en ondersteuners ten opzichte van de afgelopen twee jaar. De cijfers lijken weer meer op de aantallen van voor de coronapandemie. Deze stijging zal met de cijfers van volgend jaar moeten worden vergeleken om te bekijken of hier een trend ontstaat. De meting van het verzuimpercentage ondersteunend personeel is gebaseerd op 19 van de 36 hogescholen en het verzuimpercentage onderwijsgevend personeel is gebaseerd op 20 van de 36 hogescholen.

 

Hbo 2018 2019 2020 2021 2022
Ondersteunend personeel

(OOP)

5,67% 5,42% 4,71% 4,80% 5,85%
Onderwijsgevend personeel

(OP)

4,45% 4,20% 3,75% 4,12% 4,71%
Verschil OOP – OP 1,22% 1,22% 0,96% 0,68% 1,14%

 

Het verzuimpercentage onder vrouwelijke medewerkers in het hbo is 1,98% hoger dan het verzuimpercentage onder mannen (3,92% versus 5,91%). Ten opzichte van vorig jaar is het verschil in het verzuimpercentage tussen mannen en vrouwen daarmee flink gestegen. Er zijn geen landelijke cijfers bekend over 2022. Deze meting is gebaseerd op de invoer van 19 van de 36 hogescholen.

Hbo 2018 2019 2020 2021 2022
Verzuimpercentage man 3,66% 3,61% 3,33% 3,65% 3,92%
Verzuimpercentage vrouw 5,32% 5,43% 4,65% 4,57% 5,91%
Verschil verzuim man-vrouw 1,66% 1,82% 1,32% 0,92% 1,98%

 

Terugkijkend op de afgelopen periode is te zien dat het ziekteverzuim het hoogste is in vergelijking met de afgelopen 10 jaar. Het kort verzuim is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en iets hoger dan in 2018 (het jaar voor de coronapandemie). Ook het verzuimpercentage tussen mannen en vrouwen is weer toegenomen (wat ook het geval was voor de coronapandemie). Er moet worden gekeken of de verandering in de cijfers een blijvende kentering is en dus een trend. Mogelijk heeft dit met de nieuwe vorm van hybride werken te maken.

De volledige publicatie is HIER te vinden