In de cao hbo 2020 werd vastgelegd dat de mogelijkheid om DI-uren te sparen per 1 september 2020 stopte. De spaartegoeden namen dus niet verder toe, maar de voor 1 september gespaarde DI-uren moesten nog wel besteed worden. Daar kregen werknemers in het hbo tot 1 september 2023 de tijd voor.
Door de corona crisis was het voor veel werknemers in het hbo echter niet mogelijk om de gespaarde uren effectief in te zetten. Als werknemers in het hbo meer werken dan passend bij hun betrekkingsomvang, vindt de inzet van DI-uren feitelijk in hun eigen vrije tijd plaats. Dat was de belangrijkste reden dat er vaak niet veel terecht kwam van het wegwerken van de gespaarde DI-uren gedurende de afgelopen jaren.
Er is nu afgesproken dat werknemers tot 31 december 2025 de tijd krijgen om de gepaarde DI-uren te besteden. De periode waarin dat mogelijk is wordt dus verlengd. Daarnaast kan een werknemer er gedurende de jaren 2023, 2024 en 2025 voor kiezen om jaarlijks 45 DI-uren uit te laten betalen.  Die keuze kan dus over die jaren afzonderlijk gemaakt worden, er kan dus ook voor gekozen worden om dit bijvoorbeeld in 2023 wel te doen, maar in 2024 en 2025 niet.Tevens is afgesproken, dat de werknemer er voor kan kiezen om de DI-uren voorafgaand aan de pensioendatum op te nemen. Daarover worden in dat geval afspraken gemaakt met de leidinggevende.
De tekst van de gemaakte afspraken treft u hier aan.