Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van het hbo, is gekomen met een onderzoek naar de tijdsbesteding van hbo-docenten. Het onderzoek is uitgevoerd onder 615 docenten van vier hogescholen. Bij de communicatie naar docenten van de vier hogescholen over het onderzoek werd docenten de mogelijkheid gegeven om contact op te nemen met Zestor en de onderzoekers. Een aantal docenten heeft hier gebruik van gemaakt. De strekking van de berichten van docenten was overwegend van de volgende aard:

“Ik vind dit een heel nuttig onderzoek. Ik ervaar heel veel werkdruk en juist daardoor heb ik geen tijd om de enquête in te vullen, laat staan mijn uren bij te houden.”

Dan de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat hoewel de gemiddelde omvang van het dienstverband 31,1 uren per week is, docenten die hebben deelgenomen tijdens de meetperiode gemiddeld 41,0 uren per week besteed aan taken (van maandag tot en met zondag). Docenten hebben gemiddeld 9,9 uren per week meer tijd besteed tijdens de meetperiode, dan is afgesproken in hun dienstverband. 87% van alle docenten werkt vaker dan eens per maand in het weekend.

De top 5 van taken die docenten tijdens het weekend doen:

 1. Toetsing en beoordeling (54%)
 2. Administratieve taken (41%)
 3. Niet-ingeroosterde onderwijstaken (41%)
 4. Coördinatietaken (27%)
 5. Deskundigheidsbevorderende taken (23%)

 

81% van alle docenten werkt wel eens tijdens vakanties. Gemiddeld werken docenten 5,8 uren per vakantieweek.

De top 5 van taken die docenten tijdens vakanties doen:

 1. Niet-ingeroosterde onderwijstaken (40%)
 2. Toetsing en beoordeling (40%)
 3. Administratieve taken (32%)
 4. Deskundigheidsbevorderende taken (30%)
 5. Coördinatietaken (24%)

Een paar andere opvallende conclusies:

Vrouwelijke docenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hebben meer werkdruk ervaren dan mannelijke docenten.

 • Docenten met 0 tot 2 jaar ervaring in het hbo hebben minder werkdruk ervaren.
 • Bij een dienstverband tot 24 uren per week wordt door zowel mannelijke als vrouwelijke docenten het minste werkdruk ervaren.
 • Bij een dienstverband tot 32 uren per week ervaren meer vrouwelijke docenten dan mannelijke docenten werkdruk.
 • Docenten in schaal 13 hebben het minste werkdruk ervaren (hiervan hebben er echter maar 16 deelgenomen aan het onderzoek).
 • Docenten van 55 jaar en ouder hebben minder werkdruk ervaren dan hun jongere collega’s.

Dit is nu het zoveelste onderzoek waaruit blijkt dat de werkdruk in het hbo voor docenten buitensporig hoog is. Al jaren wordt hier over gepraat maar er verandert niets. Het is om wanhopig van te worden.

Het volledige onderzoek is HIER te vinden