Het is geen geheim dat het niet geweldig gaat met de overheidsfinanciën. Als de rijksoverheid niet gaat bezuinigen dan loopt het begrotingstekort in 2028 op naar 3,6 % Dat ligt boven de Europese norm van 3 procent. De jaarlijkse uitgaven van het de rijksoverheid nemen de komende vijf jaar toe met 34 miljard euro. De staatsschuld komt dan in 2028 uit boven de 60 procent, weer een overtreding van de Europese regels. Het komende kabinet zal dus moeten bezuinigen. Om een idee te krijgen wat ons potentieel te wachten staat heb ik de zogenaamde “ombuigingslijst” eens bestudeerd. Het heeft een update van de zogenaamde ombuigingslijst gepubliceerd. De ombuigingslijst wordt gemaakt door het Ministerie van Financiën en bevat een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Let op: het gaat om mogelijke bezuinigingen.

De mogelijke bezuinigingen voor het onderwijs zijn te vinden vanaf p.45 en te veel op hier op te noemen. Meest getroffen werd ik door een opmerking op p. 143: Bij ongewijzigd beleid stijgen de zorguitgaven in de periode 2025-2028 met ongeveer 18 miljard euro. Die toename is meer dan de totale defensiebegroting in 2023. Die stijging van 18 miljard is nog exclusief het afschaffen van het eigen risico in de zorg (wat sommige partijen willen). Dat kost 5 miljard extra. Wat heeft die stijging van de zorgkosten met onderwijs te maken? Dat lijkt mij evident: de zorgkosten zijn het koekoeksjong in de begroting. Door enorme stijging van de zorgkosten is er minder geld voor zaken die ook best belangrijk zijn: politie, defensie, onderwijs etc.

Het hele document is HIER te vinden