Begin juli heeft het kabinet besloten dat dit najaar  60-plussers, zwangeren, risicogroepen en zorgmedewerkers zich kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs roepen de ministers van onderwijs op deze vrijwillige coronavaccinatie ook open te stellen voor onderwijsmedewerkers.

Hieronder de tekst van de brief:

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De heer prof. dr. R.H. Dijkgraaf

Aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Mevrouw drs. M.L.J. Paul
Postbus 16375
2500 BJ ‘S-GRAVENHAGE

Geachte heer Dijkgraaf, geachte mevrouw Paul,

Op 5 juli jl. kondigde het kabinet aan dat 60-plussers, risicogroepen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten in aanmerking komen voor een coronavaccinatie via een programma van de GGD. Dit vaccinatieprogramma vindt komend najaar plaats. Vanuit de gehele onderwijskolom willen werkgevers- en werknemersorganisaties de overheid verzoeken om ook onderwijspersoneel de gelegenheid te geven voor een coronavaccinatie via het GGD-programma in aanmerking te komen.

Vanuit het onderwijs roepen we op de doelgroep te verbreden naar onderwijspersoneel dat direct contact heeft met leerlingen/studenten en coronavaccinatie mogelijk te maken voor het onderwijspersoneel vanuit het maatschappelijk belang. Vanwege de volgende maatschappelijke redenen.
1) Onderwijspersoneel komt -anders dan in andere beroepen- in contact met veel mensen. Deze hoeveelheid contacten verhoogt de kans op een coronabesmetting, en bedreigt daarmee indirect ook risicogroepen. Een vaccinatie kan daar tegen beschermen en zo de veiligheid van onderwijspersoneel vergroten.
2) Ziekte van onderwijspersoneel heeft vaak grote consequenties voor studenten en leerlingen. Zeker tegen de achtergrond van het grote tekort aan onderwijspersoneel. Ziekte van onderwijspersoneel leidt tot uitval van lessen en begeleiding, die vanwege de tekorten niet opgevangen kunnen worden.

Vanuit deze redenen willen wij vragen te overwegen om het vaccinatieprogramma van de GGD ook open te stellen voor onderwijspersoneel. Zo vergroten we de veiligheid van ons personeel en draagt het bij aan het niet nog verder verhogen van het tekort aan onderwijspersoneel.

Met vriendelijke groet,

AOb – Tamar van Gelder
FNV Overheid – Bernard Koekoek
Federatie van Onderwijsvakorganisaties – Jilles Veenstra, voorzitter
CNV Onderwijs – Daniëlle Woestenberg, voorzitter
MBO Raad – Adnan Tekin
VO-raad – Henk Hagoort
UNL – Babs van den Bergh
VH – Ron Minnée