De verzending van ons tijdschrift heeft enige vertraging opgelopen. Wij verachten dat u het tijdschrift in de nieuwe vormgeving in de loop van volgende week in de bus hebt.