Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen tot 107.000 studenten. De instroom in het hbo is daarmee terug op het niveau van 2017. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen Associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%. “De voortdurende en gestage groei van onze Ad-opleidingen laat zien dat de Ad is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Van alle sectoren laten de ‘tekortsectoren’ techniek (-2,5%) en onderwijs (-3,7%) nog de minste daling zien. Bij de opleidingen in de sector gezondheidszorg is er echter een daling van 12,5%. De afnemende instroom in het hbo speelt overigens niet uitsluitend ten opzichte van vorig studiejaar. Toen kwam de instroom – na een grote toename in 2020 – terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Nu laten de cijfers in vergelijking met 2019 een afname zien van 5,1%. Bachelorstudies krimpen ten opzichte van 2019 met 8,8%, maar hier is wel een stijging te zien van de instroom in masterstudies van 7,1%. Ten opzichte van 2019 is ook weer een sterke stijging te zien van de Associate degree-opleidingen. De toename is 31,7%, verdeeld over alle sectoren. De Ad kan voor studenten een aantrekkelijke route zijn om bijvoorbeeld via een opleiding tot educatief professional of onderwijsondersteuner de opstap te maken naar het leraarschap. Uitgesplitst naar vooropleiding is krimp van de instroom min of meer gelijkelijk verdeeld over havo en het mbo.