De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was begin 2023 opgelopen tot 28,2 miljard euro. Dat is een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor. De studieschuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel in 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In studiejaar 2023-2024 komt een einde aan het leenstelsel. De regering heeft besloten om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Begin 2023 hadden ruim 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een jarenlange stijging is het aantal sinds 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Ruim 330 duizend mensen hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 26 duizend meer dan in 2022 en 215 duizend meer dan in 2015. Ruim 120 duizend mensen hadden een studieschuld van meer dan 50 duizend euro, en 1,8 duizend van hen hadden meer dan een ton schuld. Voor de helft van de mensen met een studieschuld is de schuld lager dan 10 duizend euro; 4 procent had minder dan 500 euro schuld.

Gemiddelde studieschuld blijft toenemen

Ook in 2023 was de gemiddelde studieschuld weer hoger dan het jaar ervoor. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld toegenomen met 4,7 duizend euro tot 17,1 duizend euro begin dit jaar.

Hoogste studieschuld onder 25- tot 30-jarigen

De gemiddelde studieschuld van jongeren tot 25 jaar is begin 2023 gelijk gebleven. Jongeren tot 20 jaar hadden een studieschuld van gemiddeld 2,4 duizend euro. Zij studeren vaak nog, en bouwen meestal nog schuld op. In de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar is bijna drie kwart nog student, en bouwt dus nog schulden op. De gemiddelde schuld van 20- tot 25-jarigen was 13,9 duizend euro.

In de hogere leeftijdsgroepen is de gemiddelde studieschuld gestegen. Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden de grootste studieschuld. Zij zijn doorgaans wel al klaar met hun studie en lossen in de meeste gevallen af. Hun studieschuld bedroeg begin 2023 gemiddeld 22,9 duizend euro. 30-plussers hadden een studieschuld van gemiddeld 18,5 duizend euro