Veel studenten wonen nog bij hun ouders. Van alle studenten woont 47 procent nog bij hun ouders. Van alle hbo studenten woont 61 procent nog bij hun ouders. Veel studenten in het hoger onderwijs laten zich vanwege de hoge kosten weerhouden om bij een partnerinstelling in het buitenland te gaan studeren tijdens hun studie. Volgend studiejaar wordt echter de basisbeurs weer ingevoerd. En dat maakt (met name voor thuiswonende studenten) het studeren in het buitenland financieel een stuk makkelijker.

Laten we het voorbeeld nemen van een student die naar Frankrijk gaat om een half jaar in het buitenland te studeren. Deze student ontvangt per 1 september 2023  een beurs van € 832,90:

  1. Studenten die op kamers wonen krijgen volgend studiejaar een basisbeurs van €274,90 per maand en omdat het leven zoveel duurder is geworden nog eens €165,- per maand. Deze compensatie geldt alleen voor het komend studiejaar. Dat is samen bijna €440,- per maand in het studiejaar 2023-2024. Voor de eenvoud laat ik buiten beschouwing dat als het inkomen van de ouders minder dan €70.000 de student in aanmerking kan komen voor de aanvullende beurs. Hoe hoog die aanvullende beurs is heeft te maken met het inkomen van de ouders en is maximaal €416,- per maand. Dit is een gift als de student binnen tien jaar afstudeert. Anders moet de student het geld terugbetalen.
  2. Een student kan als uitwonende student zijn OV jaarkaart inleveren en krijgt dan € 120 per maand daarvoor van DUO (vanaf 1 januari 2023)
  3. Voor Frankrijk krijgt een student een Erasmusbeurs van €300 per maand. Het Erasmus programma is een initiatief van de Europese Commissie voor het stimuleren van hoger onderwijs in de Europese Unie. In dat kader worden beurzen verstrekt aan studenten die in een ander EU-land gaan studeren. Naast alle EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije mee met dit project