Het is nu definitief. Alle mbo-scholen moeten binnen de kwaliteitsagenda een plan maken voor de inschaling van het onderwijspersoneel. Daarvoor is 142 miljoen euro beschikbaar. (Precies het bedrag dat de onderwijsvakbonden en de MBO Raad vroegen om een goede salarismix mogelijk te maken)

In dit plan moet de inschaling en doorstroming van hun onderwijspersoneel aan de orde komen. Er moeten duidelijke criteria instaan over hoeveel en hoe docenten in schaal LB, LC en LD kunnen komen. Het carrièreperspectief voor docenten en een evenwichtige salarismix per school moeten duidelijk zijn. De Ondernemingsraden van de mbo-scholen hebben hierop instemmingsrecht.

Dit plan en meer onderdelen van de kwaliteitsagenda per school moeten, om de extra gelden te kunnen ontvangen, uiterlijk 1 oktober 2023 worden ingediend.

Nu dit, helaas zonder directe invloed van de onderwijsvakbonden, rond is, heeft Minister Dijkgraaf besloten de oude regeling salarismix, waarover vele jaren zoveel te doen was, per 1 januari 2024 stop te zetten.