Uit onderzoek van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt dat 9 op de 10 ouders van mbo-studenten niet precies weet hoe de studiebeurs in elkaar steekt en een derde van de ouders niet alle hulpmiddelen (zoals de ov-jaarkaart) kent.

Sinds 1 september 2023 hebben mbo studenten:

  •  Net als hbo en universitaire studenten recht op studiefinanciering. Thuiswonende studenten hebben recht op een basisbeurs van 110,30 euro per maand. Voor uitwonende studenten is de basisbeurs 439,20 euro, inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro vanwege de inflatie.

  • Mbo studenten kunnen een aanvullende beurs aanvragen als hun ouders minder dan 60.000 euro per jaar verdienen. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat mbo studenten relatief vaak de aanvullende beurs mislopen. In 2019 kwam ongeveer de helft van de mbo’ers in aanmerking voor die beurs, maar deed een kwart geen aanvraag.

  • De basis- en aanvullende beurs is voor mbo niveau 1 en 2 studenten altijd een gift, ook als de student de opleiding niet of niet op tijd afmaakt. De basis- en aanvullende beurs is in andere gevallen een prestatiebeurs, hetgeen betekent dat een student binnen 10 jaar zijn diploma moet hebben gehaald. Lukt dat niet dan worden die beurzen omgezet in een lening. Dit geldt niet voor mbo studenten niveau 1 en 2. Mbo’ers die de BOL route volgen hebben geen recht op studiefinanciering. Zij verdienen geld met hun stages.

  • Vanaf 1 januari 2024 mag een mbo-student onbeperkt bijverdienen. Nu ligt de grens nog op 16.000 euro per jaar.

  • Een mbo student die zijn opleiding heeft afgerond mag voortaan de studieschuld in 35 jaar terugbetalen. Eerder gold er voor het mbo een kortere terugbetaalperiode van 15 jaar.

  • Een mbo student die na zijn opleiding een hbo opleiding gaat volgen kan dat zonder risico doen. Indien een mbo student na een jaar de hbo opleiding verlaat wordt de opgebouwde schuld kwijtgescholden. Lukt de studie niet dan hoeven de basisbeurs, aanvullende beurs en studenten-ov niet te worden terugbetaald.

Voor nadere uitleg:

Studiefinanciering mbo 1 & 2: zo werkt het | DUO