Zoals u weet heeft de huidige cao mbo een looptijd tot 1 juni 2023. De onderhandelingen voor het afsluiten van een vernieuwde cao mbo zijn inmiddels opgestart. De inzetten van de gezamenlijke vakbonden (FvOv, AOb, FNV en CNV) en de inzet van de mbo-raad zijn op dinsdag 16 mei jongstleden uitgewisseld. Vervolgens zijn de delegaties in de gelegenheid gesteld om verhelderende vragen te stellen.

De planning is nu om een aantal onderwerpen in werkgroepen nader uit te werken. Of het onderhandelingsproces voor 1 juni is afgerond is niet bekend, maar het is niet waarschijnlijk dat de datum van 1 juni gehaald wordt. De huidige cao mbo is stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat alle afspraken uit de huidige cao mbo ook na 1 juni van kracht blijven.

Mocht het nodig zijn om tussentijds contact met de leden van de BO op te nemen die werkzaam zijn in het mbo, dat zullen we dat doen.