Bonden en de Vereniging Hogescholen maken vandaag bekend dat het cao-overleg in het hbo langer duurt.

Stand van zaken cao hbo

 De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen) zijn intussen begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao.

 

Afgelopen periode hebben de delegaties de voorstellen aan elkaar toegelicht. Daarbij hebben ze afgesproken deze in werkgroepen nader uit te werken, om te komen tot (concept) teksten voor opname in de nieuwe cao.

 

Dat proces is niet voor 1 april afgerond. Partijen hebben de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk maar vóór de zomer tot een akkoord te komen. Tot die tijd lopen de bestaande afspraken gewoon door. Op grond van de Wet op de CAO is de cao stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat alle afspraken uit de cao ook ná 1 april van kracht blijven tot er een nieuwe cao hbo is.