Na het bereiken van het onderhandelaarsakkoord voor de cao mbo op 29 juni was het woord aan de achterban. De betrokken partijen bij het akkoord, de MBO Raad als vertegenwoordiger van de werkgevers en namens de vakorganisaties FvOv, Algemene Onderwijsbond, FNV Onderwijs & Onderzoek, onderdeel van FNV en CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, hebben de raadplegingen inmiddels afgerond.

Het principeakkoord is door de leden van alle vakbonden en de AV van de MBO Raad goedgekeurd. Dat betekent dat het principeakkoord definitief is en er een nieuwe cao mbo is met een looptijd tot en met 30 juni 2024.

De sociale partners zullen de komende weken het principeakkoord verwerken in de tekst van de nieuwe cao mbo. Zodra de nieuwe tekst volledig beschikbaar is (vanwege de vakantie zal daar wel enige tijd overheen gaan) zal die op de website geplaatst worden.