Zoals bekend hebben de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties FvOv, Algemene Onderwijsbond, FNV Onderwijs & Onderzoek, onderdeel van FNV en CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief op 28 juni 2023 een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor de sector hbo.

Dat principeakkoord is inmiddels door de leden van alle vakorganisaties en ALV van de Vereniging Hogescholen geaccordeerd. Dat betekent dat het principeakkoord definitief is en er een nieuwe cao hbo is met een looptijd tot en met 30 juni 2024.

De sociale partners zullen de komende weken het principeakkoord verwerken in de tekst van de nieuwe cao hbo. Zodra de nieuwe cao hbo volledig beschikbaar is zal die op de website van de BO geplaatst worden.