Figuur: Uitvalpercentage onder eerstejaars en ouderejaars bachelorstudenten, naar type hoger onderwijs (Bron: DUO: Vervroegd Cijfer-bestand ho (voorlopige cijfers))

Uit de rapportage van het Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat de uitval van studenten in het HBO in 2020 en 2021 fors afnam en bleven zowel eerstejaars als ouderejaars vaker studeren. Dit jaar is de uitval, net als in het mbo, sterk gegroeid. Van de eerstejaarsstudenten in het hbo viel vorig jaar (2020-2021) ongeveer 12 procent uit. Dit jaar ligt dat aandeel met 15 procent een stuk hoger. Tegelijkertijd nam ook de uitval onder ouderejaars sterk toe (van 5,8 naar 7,9 procent). Onder wo-studenten nam de uitval ook toe, al liggen de percentages daar gemiddeld genomen wel lager dan in het hbo.

Volgens OCW kan de toegenomen uitval kan meerdere oorzaken hebben. De lage motivatie van studenten speelt mogelijk een rol, net als een wereld zonder (reis)beperkingen, de kansen op de arbeidsmarkt en het vooruitzicht op terugkeer van de basisbeurs. Ook de versoepelde doorstroom (bijvoorbeeld door uitgesteld bindend studieadvies (bsa)) kan van invloed zijn; studenten vallen op een later moment in hun studie alsnog uit. Op basis van de eerste voorlopige cijfers van DUO kan nog niet worden vastgesteld welke van deze factoren het meest dominant is.