Het aantal vrouwen en mannen dat studeerde in het hoger beroepsonderwijs nam de afgelopen vijftig jaar steeds verder toe. Vanaf het studiejaar 1997/’98 namen iets meer vrouwelijke dan mannelijke studenten deel aan het hbo. Een trend die zich steeds verder doorzet. Sinds studiejaar 2006/’07 volgden meer vrouwen dan mannen een universitaire opleiding.

Bron: CBS.nl