Met een gemiddelde van 7,5 procent zijn de loonafspraken in maart voor het eerst in lange tijd uitgestegen boven de inflatie. Het CBS meldde vorige week een inflatie in maart van 4,4 procent. De 7,5 procent voor de loonafspraken is opnieuw een record. De huidige niveaus van loonafspraken zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet voorgekomen. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over maart. Het aantal afgesloten cao’s was in maart 28 – een normaal aantal. De maart-cao’s gelden voor 250.000 werknemers.

AWVN constateert dat de toon in de cao-onderhandelingen harder is geworden en dat vakbonden regelmatig met acties dreigen. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat het tempo waarmee nieuwe cao-afspraken worden gemaakt, stagneert. Acties en stakingen doen zich vooral voor rond cao’s die van overheidsfinanciën afhankelijk zijn, zoals die van de gemeenteambtenaren, openbaar vervoer en de zorg. Het aantal stakingen – dat wil zeggen, waarbij de productie of dienstverlening wordt onderbroken – in de marktsector is klein.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan collectieve loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.