Een nieuwsbericht in de categorie: die had ik niet aan zien komen. In een recent verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat het hbo van alle onderwijssectoren de laagste publieke onderwijsuitgaven per ingeschrevene krijgt. Het hbo krijgt van de overheid 7878 euro per student, net iets minder dan een basisschoolleerling waar 8011 euro aan budget voor beschikbaar is.

Het speciaal onderwijs is relatief duur omdat daar met kleine groepen wordt gewerkt, maar het gaat in absolute aantallen om een klein aantal leerlingen. Universiteiten krijgen twee keer zoveel geld (19.568 euro) per student als in de grafiek staat. Het CPB gaat uit van een 50/50-verdeling van het totale wo-budget tussen onderwijs en onderzoek. Vandaar dat in de grafiek een bedrag van 9784 euro is opgenomen als budget voor onderwijs per student. De trend van de afgelopen jaren is dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan bij hogescholen en daarvoor lectoren worden aangetrokken. Dit gaat mijn inziens ten koste van de kernopdracht aan hogescholen om goed beroepsonderwijs aan jongeren te verzorgen. Een euro kun je immers maar één keer uitgeven. Wat ik mij afvraag: hoe denken hogescholen het universiteitje spelen vol te kunnen houden als ze daar de facto de financiering niet voor krijgen?

Bron: cpb.nl