hbo caoOp grond van de cao hbo 2023-2024 heeft een werknemer met een volledige arbeidsovereenkomst jaarlijks een basisrecht van 45 DI-uren artikel M-1-b onder 1. Onder 3 staat vervolgens dat bij een deeltijdbetrekking is dit recht naar rato van de betrekkingsomvang. Het begrip “jaarlijks” wordt vervolgens niet gedefinieerd. Dat komt omdat sommige hogescholen een schooljaar wilden gebruiken en andere een kalenderjaar. Een instelling heeft daar keuzevrijheid in.

Sommige hogescholen werken echter met een peildatum en dat is in strijd met de cao. In de cao wordt namelijk nergens gesproken over een peildatum. Een hogeschool mag dus bijvoorbeeld niet als uitgangspunt de betrekkingsomvang op 1 september nemen voor de berekening van de DI uren voor het hele jaar.

Als een hogeschool dat doet zou dat betekenen dat een werknemer die voor 0,2 FTE in dienst treedt en vervolgens per 1 oktober een aanstelling van 1 FTE krijgt, de DI uren krijgt gebaseerd op die 0,2 FTE. Dat klopt niet omdat DI uren naar rato van de betrekkingsomvang moeten worden toegekend. Omgekeerd werkt het ook zo: een werknemer die minder gaat werken op bijvoorbeeld 1 november heeft vanaf die datum ook recht op minder DI uren.