Van de afgestudeerden uit het studiejaar 2018/’19 woonde en werkte een jaar later een derde in Nederland. Hoeveel internationale afgestudeerden in Nederland blijven om te werken, verschilt per studierichting. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Van de afgestudeerde internationale studenten uit het studiejaar 2018/’19 had 32 procent een jaar na het behalen van het diploma werk in Nederland. Dit aandeel is groter dan in voorgaande jaren. Voorheen was het aandeel internationale studenten dat in Nederland bleef om te werken met ruim 20 procent relatief stabiel. Het aandeel internationale studenten dat een jaar na het afstuderen in Nederland werkt, verschilt per studierichting. Afgestudeerden in de studierichting Dienstverlening (bijvoorbeeld Supply Chain Management) hebben een jaar later relatief vaak werk, net als afgestudeerden in de studierichtingen Informatica, Onderwijs en Techniek, industrie en bouwkunde. Van deze groep werken 4 op de 10 een jaar later in Nederland.

Binnen de studierichtingen kan gekeken worden naar groepen opleidingen. Het aandeel werkenden was met name groot onder een aantal technische opleidingen. Zo is meer dan 60 procent van de afgestudeerde internationale studenten met een diploma in de groep Scheikundige technologie en procestechniek (zoals Chemical Engineering) een jaar later aan het werk in Nederland. En dat geldt ook voor opleidingen in de groep Elektronica en industriële automatisering. Ook afgestudeerde internationale studenten in de groepen Bouwkunde en civiele techniek, Transport en logistiek en Softwareontwikkeling en systeemanalyse zijn met ruim 50 procent vaker aan het werk in Nederland dan afgestudeerden uit andere groepen. Management, bedrijfs- en personeelswetenschappen en Psychologie zijn populaire studies onder internationale studenten. Maar een jaar na het behalen van een diploma in deze richting, werkt minder dan een derde nog in Nederland.

Bron: cbs.nl