Ten opzichte van vorig studiejaar is de instroom in het hbo in studiejaar 2022-2023 met 5,4% afgenomen tot 107.715 eerstejaars. Een mogelijke reden voor deze afname is volgens de vereniging van hogescholen de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, welke Nederlandse studenten zou hebben kunnen aangespoord de aanvang van hun studie een jaar uit te stellen. Hiernaast zou de huidige krappe arbeidsmarkt mbo afgestudeerden gemotiveerd kunnen hebben om direct te starten met een carrière in plaats van verder te gaan studeren in het hbo. Tot slot kan van invloed zijn dat het nemen van een tussenjaar weer aantrekkelijker is geworden nu de restricties als gevolg van de COVID-19 pandemie ook in het buitenland grotendeels zijn opgeheven. Naast de daling in de aanmeldingen van verpleegkunde waren de sterkste relatieve dalingen van de meest populaire opleidingen bij de bacheloropleidingen commerciële economie (-12,2%) en creative business (-12,4%).

De daling van de eerstejaars inschrijvingen was bij de  grote hogescholen met name groot bij: Fontys hogeschool (-10,5 procent), Saxion hogeschool (-9,2), Hogeschool Leiden (-8 procent), Hogeschool Inholland (-7,3) en de Hanzehogeschool (-6,7).